„Czytanie dzieciom bajek ma niezmiernie istotny wpływ na rozwój umysłu i osobowości dziecka. Czytanie w dobie XXI wieku jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego? Ze względu na szybką dezaktualizację danych, szybkie przyrastanie nowych informacji oraz swoistą „lawinę informacyjną”, jaką serwują nam media. Niestety, dzieci XXI wieku wychowują się w kulturze telewizyjnej, która nie tylko nie rozwija u maluchów myślenia i koncentracji uwagi, ale dodatkowo znieczula na agresję i wywołuje u niejednego małego widza lęki i niepokoje. Wydaje się, że sięganie po książki naszych babć czy mam jest staroświeckie. Badania naukowe potwierdzają jednak, że czytanie dzieciom bajek ma zbawienny wpływ na psychikę malucha i stymuluje jego rozwój poznawczy.” mgr Kamila Krocz – psycholog społeczny

6.00 – 9.30 schodzenie się dzieci

 • zabawy z językiem angielskim
 • indywidualna nauka kolorowania
 • zabawa powitalna w języku angielskim
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • przygotowanie sali do zajęć

9.30 – 10.00 Śniadanie
10.00 – 11.30 Realizacja tematu dnia

 • poranna gimnastyka w języku polskim i angielskim
 • zajęcia dydaktyczne w języku polskim
 • praca z kartami pracy: ćwiczenie sprawności manualnych

 11:30 – 11:45 Owoce
11.45 – 12.30 Realizacja tematu dnia

 • zajęcia dydaktyczne w języku angielskim
 • Nauka piosenek w języku angielskim

 12.30 – 13.00 Obiad ( zupa oraz drugie danie)

 • mycie rączek, pomoc przy nakrywaniu stołu
 • utrwalanie form grzecznościowych przy posiłku w języku polskim oraz angielskim

13.00 – 13:30 Czytamy dzieciom

 • wprowadzanie technik relaksacyjnych
 • czytanie bajek, opowiadań w języku polskim / angielskim według harmonogramu
 • leżakowanie dla najmłodszych według potrzeb

13.30 – 14:30 Zabawy kierowane przez nauczyciela

 • zabawy z językiem angielskim
 • zabawy z językiem polskim

14.30 – 14.50 Podwieczorek
15.00 – 16.00 Zajęcia popołudniowe

 • zajęcia indywidualne
 • utrwalanie wierszyków, piosenek, zabawy z językiem angielskim
 • zabawy w kąciku zainteresowań

 16.45 – 17:00 Drugi podwieczorek

17.00 – 20.00 Swobodne zabawy dzieci

 • gry stolikowe
 • zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne
 • zabawy w ulubionych kącikach zainteresowań
 • zabawy z językiem angielskim
 • kolorowanie, malowanie