WYRÓŻNIA NAS DWUJĘZYCZNOŚĆ

Dwujęzyczność w Prywatnym Przedszkolu Językowym Oxfordzik w Częstochowie to nowoczesna metoda nauczania, w której język obcy jest tuż obok języka ojczystego. Zajęcia w przedszkolu dwujęzycznym zapewniają dzieciom codzienny kontakt z drugim językiem i pozwalają na naturalne przyswajanie słów i zwrotów. Poprzez zabawy, gry i odpowiednie pomoce dydaktyczne dzieci zaczynają poprawnie reagować na informację w języku obcym. W przedszkolu używamy języka angielskiego w każdej dziedzinie przedszkolnej codzienności, podczas spożywania posiłków, zabaw, toalety, czy spacerów. Dzieci bardzo szybko się uczą, ale potrzebują systematycznego powtarzania poznawanych treści. Dzięki wykorzystaniu piosenek, rymowanek i wierszy są w stanie przypomnieć sobie jedne z pierwszych poznanych słów w języku obcym. Nasi nauczyciele w swojej pracy dbają o integrację wypowiedzi, łączą przekazywane treści z obrazkami, muzyką i ruchami, aby dzieci potrafiły wszystko zrozumieć. Bierzemy udział w licznych konkursach językowych i możemy pochwalić się wyjątkowymi przedstawieniami w języku angielskim.

 

Korzyści intelektualne płynące z dwujęzyczności 

Umiejętność komunikowania się w dwóch językach ma pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, co daje dzieciom w pełni dwujęzycznym przewagę nad dziećmi jednojęzycznymi w różnorodnych testach, w tym w testach ilorazu inteligencji.Badania naukowe przeprowadzone na całym świecie dowodzą, że dwujęzyczni z równie dobrze i adekwatnie do wieku rozwiniętymi dwoma językami mają lepiej niż jednojęzyczni rozwinięte myślenie twórcze, szczególnie w zakresie płynności i giętkości. Ponadto charakteryzują się bardziej analitycznym podejściem do języka i większą świadomością metajęzykową. Ci dwujęzyczni wcześniej osiągają kolejne stadia rozwoju psychicznego. Wykazują wyższą niż norma wiekowa wrażliwość na potrzeby odbiorcy w procesie komunikacji oraz wyższą skuteczność komunikacji. Równoległe przyswajanie dwóch języków daje dziecku ogromne korzyści, przyspieszając rozwój językowy oraz ogólny rozwój intelektualny.

Idealnym modelem edukacyjnym dla dzieci dwujęzycznych jest zdobywanie wiedzy w obu językach. Eksperci zalecają im więc m. in. szkoły i przedszkola dwujęzyczne, w których obowiązują dwa języki wykładowe. Połowa materiału przekazywana jest dzieciom w jednym języku, a połowa w drugim, dzięki czemu mają szansę stać się w pełni dwujęzyczne.

Autor: Aneta Nott-Bower mgr logopedii

zdjecie

 

 

 

 

Drodzy Rodzicie, więcej informacji na temat dwujęzyczności na stronie: http://bilingualznaczydwujezyczny.blogspot.co.uk/

bilingualznaczydwujezyczny logo